Kontakt

Ing. Martin Chlup

konateľ

tel.: 00421 904 198 798

line

SERVISTOS s.r.o.

Žabinská 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
sekretariát tel.: 00421 904 198 798
e-mail: servistos@servistos.sk

IČO: 47660368
DIČ: 2024040931
IČ DPH: SK2024040931
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, vložka č. 30165/R, oddiel: Sro