Rekonštrukcia elektroinštalácie

  • odborné prehliadky a odborné skúšky - revízie
  • návrh, montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení
  • rozvádzače
  • elektromotory
  • frekvenčné meniče
  • predaj a montáž digitálneho odmeriavania polohy na klasické univerzálne sústruhy typu SV18R-RA-RD, SN32-40-50-55-63-71, SUI32-40-50-RP

Digitálne odmeriavanie polohy