Servis a generálne opravy

Rozsah generálnej opravy

 • demontáž + očistenie jednotlivých podskupín stroja
 • prebrúsenie vodiacich ploch - lóža, pozdĺžne sane, priečny suport, otočné + pomocné sane nožového suportu
 • prebrúsenie - vreteno, čelo + kužel dutiny pinoly koníka
 • zaškrábanie jednotlivých podskupín do geometrických pozícií podľa protokolu presnosti
 • výmena - poškodené mechanické diely - vreteník, závitová skriňa, rýchlostná skriňa, suportová skriňa
 • výmena - plochý remeň, klínové remene, priečna skrutka + matka, nožová skrutka + matka, vymedzovacie kliny, nožová hlava, ložiská, guferá, tesnenie, okrúžky, štítky, osvetlenie, chladenie
 • kontrola príp. oprava - čerpadlo na olej + hydrol + hlavný motor
 • nový lak
 • montáž novej elektroinštalácie, vystavenie revíznej správy elektro v zmysle platných predpisov
 • vystavenie protokolu presnosti + návod na obsluhu + katalóg náhradných dielov

Servis mechaniky

 • vypracovanie cenovej ponuky na servis mechanickej časti stroja na základe osobnej prehliadky stroja našim servisným mechanikom alebo podľa telefonického popisu
 • vykonanie odborného servisu + použitie originálnych náhradných dielov
 • záruka
 • pozáručný servis + pozáručný predaj originálnych náhradných dielov